Μακεδονία

Όνομα της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ": Το “Βόρειο ή Άνω” έχει “Νότιο ή Κάτω”!  Το “ΝΕΟ” όμως…

http://www.12pm.gr/upload/articles/2009/MACEDONIA-NORTH-VS-SOUTH-AUGUST-2009.PDF