Εκπαιδεύσεις και Πιστοποιήσεις κατά AGILE και SCRUM

AGILE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ από το PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)Το 2003 η ITEC-CONSULTING ήταν η 1η Ελληνική εταιρεία που
πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό κέντρο του PMI στην Ελλάδα (PMI REP).

AGILE CERTIFIED PROFESSIONAL (PMI-ACP) EXAM Preparation WORKSHOP (3 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP)
 • Βασίζεται στο Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) του Project Management Institute (PMI)
 • Χρησιμοποιεί το καλύτερο υλικο προετοιμασίας παγκσμίως το PMP Exam Prep της Rita Mulcahy
 • More info...


AGILE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ από την AXELOS

Το 2014 η ITEC πιστοποιήθηκε ως PRINCE2 και ITIL Authorized Training Organization (ATO).
Το 2015 η ITEC πιστοποιήθηκε ως PRINCE2 AGILE Authorized Training Organization (ATO).


PRINCE2 AGILE PRACTITIONER WORKSHOP (3 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PRINCE2 AGILE PRACTITIONER
 • Βασίζεται στο PRINCE2 Manual της Axelos και το PRINCE2 AGILE
 • Απαιτεί παρακολούθηση του PRINCE2 FOUNDATION WORKSHOP
 • Απαιτεί πιστοποίηση κατά PRINCE2 PRACTITIONER
 • Χρησιμοποιεί το προτεινόμενο υλικο προετοιμασίας της AXELOS για την πιστοποίηση PRINCE2 AGILE PRACTITIONER
 • More info...SCRUM ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ από την SCRUM.org ή SCRUM STUDY,

ή SCRUM INTERNATIONAL INSTITUTE

      


SCRUM and AGILE WORKSHOP (3 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης SCRUM και PMI-ACP
 • Βασίζεται στα κάτωθι έγγραφα για πιστοποίηση σε SCRUM:
  • στον οδηγό “The SCRUM Guide” των Jeff Sutherland and Ken Schwaber και
  • στο έγγραφο “Content Outline and Learning Objectives for Certified SCRUM Master” της SCRUM Alliance
 • More info...

SCRUM PRODUCT OWNER WORKSHOP (2 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 16 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης SCRUM PRODUCT OWNER
 • Βασίζεται στα κάτωθι έγγραφα για πιστοποίηση σε SCRUM:
  • στον οδηγό “The SCRUM Guide” των Jeff Sutherland and Ken Schwaber και
  • στο έγγραφο “Content Outline and Learning Objectives for Certified SCRUM OWNERS ” της SCRUM Alliance
 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μαςΤα παραπάνω workshops οδηγούν στις αντίστοιχες επαγγελματικές πιστοποιήσεις και προγραμματίζονται σαν
ανοικτά σεμινάρια (ημερομηνίες εδώ) ή μπορούν να γίνουν custom στον χώρο της εταιρείας.