Δομή ITIL® και ITIL® exams
To ITIL® V4 είναι η τελευταία έκδοση του ITIL®.
Η δομή των ITIL® V4 Exams εμφανίζεται στο επόμενο διάγραμμα.