Στατιστικά Επιτυχημένων έργων
"We know why projects fail, we know how to prevent their failure -- so why do they still fail?" MARTIN COBB, 1995, Treasury Board of Canada Secretariat, Ottawa, Canada
"Most problems arise in situations where we execute multiple projects”!   XENOPHON, (In Greek Ξενοφών) Greek Historian, 431-355 BCE

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Πολλοί οργανισμοί δεν έχουν ξεκάθαρη διαδικασία για το πώς ορίζεται ένα επιτυχημένο έργο, ώστε να ορίσουν το αποτυχημένο.

Πολλοί θεωρούν ότι το έργο είναι επιτυχημένο, εάν δεν έχει υπέρβαση κόστους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η έγκαιρη χρονική παράδοσή του είναι σημαντική.

Σύμφωνα με τον οδηγό PMBOK® που εκδίδει το Project Management Institute - PMI®, ως επιτυχημένο ορίζεται μόνο το Project που παραδίδεται: “on-specs, on-time, on-budget και σε predefined quality” (triple constraint).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝΣύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Standish Group σε δείγμα 70.000+ έργων από το 1992 , τα διαχρονικά ποσοστά επιτυχίας των έργων είναι απογοητευτικά και καταδεικνύουν ότι:

  • μόνο 3 στα 10 Projects παραδίδονται on-time, on-budget & on-specs
  • τα 2 στα 10 Projects δεν ολοκληρώνονται ποτέ κα
  • το 1 στα 2 Projects έχει υπερβάσεις χρόνου ή κόστους ή και των δύο!ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ(ΜΗ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ


Σύμφωνα με έρευνα "Global IT Project Management Survey" της KPMG, η αποτυχία των έργων στον τομέα των υψηλών τεχνολογιών (Information Technology & Telecommunications), συνδέεται πάντοτε με υπέρβαση χρόνου και κόστους.

Οι 3 κύριοι λόγοι που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία των έργων είναι:

  1. Ασαφείς απαιτήσεις και ανεξέλεγκτη αλλαγή στα χαρακτηριστικά του έργου (scope creep)
  2. Φτωχές διαδικασίες Project Management
  3. Έλλειψη υποστήριξης και εμπλοκής του management στα έργαΜη εφαρμογή των βασικών κανόνων του Project Management, θα έχει αποτελέσματα όπως το κάτωθι: