Επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε Project Management από το PMI

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ από το PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)Το 2003 η ITEC-CONSULTING ήταν η 1η Ελληνική εταιρεία που
πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό κέντρο του PMI στην Ελλάδα (PMI REP).

 

PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL EXAM Preparation WORKSHOP (PMP-EXAM-PREP) (6 days)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 48 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Project Management Professional (PMP)® ή της πιστοποίησης Certified Associate in Project Management (CAPM)®
  • Βασίζεται στο Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) του Project Management Institute (PMI)
  • Χρησιμοποιεί το καλύτερο υλικο προετοιμασίας παγκσμίως το PMP Exam Prep της Rita Mulcahy
  • More info...

 

MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT WORKSHOP (MASTER-CERT) (15 WEEKS)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 75 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Project Management Professional (PMP)® ή της πιστοποίησης Certified Associate in Project Management (CAPM)®
  • Βασίζεται στο Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) του Project Management Institute (PMI)
  • Χρησιμοποιεί το καλύτερο υλικο προετοιμασίας παγκσμίως το PMP Exam Prep της Rita Mulcahy
  • Γίνεται συνήθως μια φορά την βδομάδα 17:30-21:30
  • Έχει WEBEX Teleconference κάθε Κυριακή βράδυ 21:30-22:30
  • More info...

 

PMI PROGRAM MANAGEMENT PROFESSIONAL WORKSHOP (PMI PgMP) (3 days)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης Program Management Professional (PgMP)®
  • Βασίζεται στο Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) του Project Management Institute (PMI) και το Program Management Standard του PMI
  • More info...


PMI RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL WORKSHOP (PMI-RMP) (5 days)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®
  • Βασίζεται στο PRACTICE STANDARD FRO PROJECT RISK MANAGEMENT
  • More info...


AGILE CERTIFIED PROFESSIONAL EXAM Preparation WORKSHOP (3 days)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP)®
  • Βασίζεται στο Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) του Project Management Institute (PMI)
  • Χρησιμοποιεί το καλύτερο υλικο προετοιμασίας παγκσμίως το PMP Exam Prep της Rita Mulcahy
  • More info...Τα παραπάνω workshops προγραμματίζονται σαν ανοικτά σεμινάρια (ημερομηνίες εδώ) ή
μπορούν να γίνουν custom στον χώρο της εταιρείας.