Re-Εngineering the «GREEK CORPORATION»

Re-Εngineering the «GREEK CORPORATION»:

Άλλως, το «Ελληνικό Οικοδόμημα» θα καταρρεύσει ως “νέα Ricomex!”

 

Πριν από τρεις δεκαετίες, οι πατέρες του re-engineering, ο Michael Hammer και James Champy, έγραψαν ένα μοναδικό βιβλίο με τίτλο: «Reengineering the Corporation» που σήμερα μοιάζει αρχαίο. Το περιεχόμενό του όμως είναι αξεπέραστο!

Χαρακτηριστικό case study στο βιβλίο είναι αυτό της Ford που στην δεκαετία του ’80 απέκτησε το 25% των μετοχών της Mazda. Όταν τα στελέχη της Ford επισκέφτηκαν την Mazda, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η Mazda απασχολούσε στο λογιστήριο προμηθευτών μόνο 5 άτομα όταν το αντίστοιχο λογιστήριο προμηθευτών της Ford απασχολούσε 500 άτομα!  Η σχέση της Mazda με την Ford το 2008 στην παραγωγή αυτοκινήτων ήταν 1 προς 4: Mazda=1.300.000, Ford=5.500.000. Επίσης το έτος 2008 η Mazda απασχολούσε 40.000 υπαλλήλους και η Ford 231.000 υπαλλήλους (σχέση υπαλλήλων 1 προς 5,5).

Η βασική αιτία που η Ford είχε 100 φορές περισσότερους στο λογιστήριο προμηθεύων από την Mazda,  ήταν η λάθος οργάνωση του λογιστηρίου της Ford σχετικά με την προμήθεια εξαρτημάτων. Το βασικό re-engineering που έκανε η Ford για να βελτιωθεί ήταν να αλλάξει από το «Πληρώνουμε όταν ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», στο «Πληρώνουμε όταν ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ» και τέλος στο «Πληρώνουμε όταν ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ». Αυτή η απλή αλλαγή οδήγησε την Ford στον να έχει πλέον 125 άτομα στο λογιστήριο αντί για 500!

Αποτυχημένες διεργασίες σε εταιρικό επίπεδο οδηγούν τις εταιρείες στην σπατάλη και στο κλείσιμο με απόλυση του Δ.Σ. από τους μετόχους. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στο “Greek Corporation” σήμερα. “Προβληματικά processes”, “λάθος παραγωγή προϊόντων”, έλλειψη “στρατηγικής και σκοπού” (vision και mission), οδήγησαν την Ελλάδα αργά αλλά σταθερά στην χρεοκοπία.

To Greek Corporation” απαιτεί ΑΜΜΕΣΟ re-engineering σε ότι σαθρό, σάπιο και προβληματικό process (διεργασία) υπάρχει για δεκαετίες. Το “Greek Corporation” το 2010 είχε έσοδα το 50% των εσόδων της Ford. Το 2010 η Ford είχε έσοδα 128,9 δις USD και προσωπικό 164.000 άτομα - http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company).  

Κάποιες απλές ιδέες re-engineering που θα άλλαζαν δραματικά το “Greek Corporation” θα ήταν:

 • Από το «πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας στο τέλος κάθε έτους» να πάμε στο «πληρώνουμε τα τέλη την ημέρα των ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ μας»
 • Από το «κάνουμε μόνο ότι επιτρέπεται» να πάμε στο «κάνουμε τα ΠΑΝΤΑ εκτός από αυτά που ρητά ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ» (αυτό καταργεί το 95% της νομοθεσίας)
 • Από τους 87 κωδικούς που έχουμε σαν φυσική ή νομικά πρόσωπα (Αριθμός Μητρώου Αρρένων, ΑΦΜ, Ταυτότητα, Διαβατήριο, ΙΚΑ, ΑΜΚΑ,  κλπ) να πάμε σε «έναν ΜΟΝΑΔΙΚΟ κωδικό που αποδίδεται ηλεκτρονικά από την στιγμή της γέννησής μας» (χωρίς αυτόν δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε στην χώρα)
 • Από το «η εφορία αποδίδει ΑΦΜ σε μια νέα εταιρεία» να πάμε στο «το ΑΦΜ μας είναι ο προηγούμενος κωδικός που ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικά όταν ξεκινάμε νέα επαγγελματική δραστηριότητα»
 • Από το «το κράτος δεν εμπιστεύεται ΚΑΝΕΝΑΝ» να πάμε στο «το κράτος εμπιστεύεται τους ΠΑΝΤΕΣ» με αυστηρότατες διοικητικές ποινές για τους παραβάτες
 • Από το «οι εταιρείες θα καλούνται για φορολογικό έλεγχο από τις εφορίες» να πάμε στο «οι εταιρείες να ελέγχονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ορκωτούς λογιστές κάθε χρόνο»
 • Από το «κάνουμε απογραφή για να δούμε ΠΟΣΟΙ είμαστε» να πάμε στο «μέσα σε 15 ημέρες υποχρεούμαστε να ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ την νέα μας κατοικία ή επαγγελματική έδρα σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα» με ποινικές ευθύνες για όσους δεν το κάνουν (αυτό θα σταματήσει την «ερήμην καταδίκη» πολιτών που δεν τους ‘βρίσκουν’ οι αρχές)
 • Από το «θεωρώ παραστατικά στην εφορία» να πάμε στο «δεν θεωρούμε ΤΙΠΟΤΕ και δηλώνουμε τα ΠΑΝΤΑ μέχρι λεπτού» με εξοντωτικούς μηχανισμούς ελέγχους
 • Από το «μαζεύω αποδείξεις για το αφορολόγητο» να πάμε στο «όλοι οι επιτηδευματίες θα προμηθευτούν υποχρεωτικά Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο για να εκδίδουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά τιμολόγια και αποδείξεις»  (αυτό θα μείωνε δραματικά το κόστος λειτουργίας όλων των εταιρειών και θα έσωζε εκατομμύρια δένδρα)
 • Από το «δωρεάν παιδεία σε όλους» να πάμε στο «δωρεάν παιδεία σε όσους έχουν ‘ανάγκη’ με κανόνες»
 • Από το «η ΚΑΚΗ αγορά και το ΚΑΛΟ κράτος» να πάμε στο «η ΚΑΛΗ αγορά και το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ κράτος»

Τα “think tanks” θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τεράστιες λίστες με απλές αλλαγές που κάνουν re-engineering του “Greek Corporation”. Διαφορετικά η στιγμή που το «Ελληνικό Οικοδόμημα» θα καταρρεύσει ως “νέα Ricomex” δεν είναι πολύ μακριά. Βέβαια η υλοποίηση αυτών των αλλαγών ΔΕΝ γίνεται με «συντονισμό…». Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ επιστήμη που μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά στο Re-Εngineering του «GREEK CORPORATION» είναι η Διοίκηση Έργων (PROJECT MANAGEMENT)!

Θεοφάνης Γιώτης / Theofanis Giotis

Για download του άρθρου όπως δημοσιεύτηκε στο HRPRO, click here...