Υλοποίηση Project Management Information System (PMIS)

Με βάση το PMBOK, ο ορισμός του  Project Management Information System (PMIS) είναι:
  • "An information system consisting of the tools and techniques used to gather, integrate, and disseminate the outputs of project management processes. It isused to support all aspects of the project from initiating through closing, and can include both manual and automated systems."
Επομένως η υποποίηση PMIS περιλαμβάνει ένα σύνολο από εργαλεία (MS Project, MS Project Server, Word, Excel, PowerPoint, κλπ) τα οποία υποστηρίζουν τα projects από το Initiation μέχρι το Closing.