Σύγκριση PMP® με το PRINCE2®

PRINCE2® ή PMP®: Ομοιότητες και Διαφορές!

Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που δέχομαι εδώ και πολλά χρόνια είναι: "σε ποια πιστοποίηση project management να κατευθυνθώ για να βελτιώσω την καριέρα μου;" Συνήθως απαντάω με μία απλή ερώτηση: "Σε ποιά χώρα θα πάτε για εργασία;" Εαν λάβω την απάντηση ότι θα πάω Αγγλία, προτείνω κατευθείαν PRINCE2®. Διαφορετικά προτείνω PMP®.

Όμως τόσο το PMP, όσο και η PRINCE2® αναγνωρίζονται και οι δύο παγκοσμίως. Η πιστοποίηση PMP® σε βοηθάει στο να μάθεις project management και η πιστοποίηση PRINCE2® εστιάζει στο να καταλάβεις το πως θα χειρίζεσαι το project.  Ενώ το PMP® αναγνωρίζεται πιο πολύ στην Βόρεια Αμερική και is recognized more in the US and US dominant countries, PRINCE2® αναγνωρίζεται πιο πολύ στην Μεγάλη Βρετανία και τις χώρες της πρών Βρεττανικής Κοινοπολιτείας. Άρα αυτές οι δύο επαγγελματικές πιστοποιήσεις PMP® και PRINCE2® ΔΕΝ είναι ανταγωνιστικές μεταξύ των σε ποσοστό 80% και η κατοχή και των δύο αυτών πιστοποιήσεων βοηθά δραματικά τους επαγγελματίες project managers να μπορούν να κινηθούν σε όλες τις χώρες παγκοσμίως και σε όλες τις κουλτούρες.

Χαρακτηριστικά της πιστοποίησης PRINCE2®

 • Μεθοδολογία που δίδει αναλυτικά βήματα για το πως ξεκινά, όργανώνεται και τρέχει ένα έργο
 • Οδηγίες για την προετοιμασία της ωριμότητας του έργου (pre-project)
 • Οδηγίες για ενέργειες μετά το πέρας του έργου (post project)
 • Έμφαση στο Business Case και στα Benefits
 • Management by Exception
 • Αναλυτικές περιγραφές των αρμοδιοτήτων του project management team
 • Περιγραφές και Templates για όλα τα project management products
 • Δίδει αναλυτικές περιγραφές για project management practices
 • Η γνώση είναι γύρο από Principles, Processes, Themes & Governance
 • Οδηγίες παραμετροποίησης (Tailoring)
 • Δίδεται μεγάλη έμφαση στο Business case και στα Benefits
 • Το έργο διοικείται σε φάσεις (Managed by Stages)
 • Εστιάζει σε προϊόντα (Products)
 • Αναλυτική περιγραφή στην ανάπτυξη των project plans
 • Η εκπαίδευση και πιστοποίηση μπορεί να τελειώσει σε 5 ημέρες
 • Δεν υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές, ούτε για το planning, ούτε για το πως κάνεις project management activities
 • Δεν καλύπτονται δεξιότητες Leadership και People management
 • Δεν υπάρχει ευελιξία για προσαρμογή γιατί είναι μεθοδολογία
 • Ο Project Manager επιλέγεται από το Management
 • Δεν εστιάζει στις δεξιότητες του Project Manager
Χαρακτηριστικά της πιστοποίησης PMP
 • Είναι framework με βέλτιστες πρακτικές
 • Βασίζεται στο PMBOK Guide που έίναι process based standard με 49 processes
 • Προσφέρει οδηγίες για το project management
 • Περιγράφει αναλυτικά τα Inputs, Tools and Techniques, Outpus (ITTOs) για κάθε ένα από τα 49 processes
 • Η γνώση οργωνόνται γύρω από πέντε (5) Process groups (ομάδες διεργασιών) και δέκα (10) Knowledge areas (γνωστικές περιοχές)
 • Καλύπτει ειδικές γνώσεις γαι το έργο όπως Procurement, Contract management, Quality management
 • Provides guidance on leadership, motivational skills and other interpersonal skills
 • Guidance on Reporting techniques such as Earned Value Management for effective reporting
 • Guidance on the professional code of conduct of a project manager
 • No guidance on project management team responsibilities
 • No guidance on tailoring
 • Not much details on how exactly to proceed / step by step approach
 • Whilst outputs for every process are described the guidance on their contents is not provided
 • No knowledge covered on the post project activity of ensuring the project was successful from benefits point of view
 • Not enough details on the contents of plan and how they should be developed at varying levels of detail and by whom
Knowledge & Guidance
 
Criteria PMP® PRINCE2®
Αναγνώριση: Παγκόσμια Παγκόσμια
Κράτη που είναι δημοφιλής η πιστοποίηση: North America, Canada, Asia UK, Western Europe, Australia
Έγγραφο στο οποίο βασίζεται: PMBOK® Guide Sixth Edition PRINCE2® Manual, 2017 Edition
Process based: ΝΑΙ σε αναλυτιτικό επίπεδο: Inputs, Tools and Techniques, Outpus - ITTOs) ΝΑΙ σε high level επίπεδο
Πρότυπο (standard)? American National Standards Institute (ANSI) / ISO Βρεττανική Κυβέρνηση (Cabinet Office)
Τι είναι; Framework με βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε: "most of the projects", "most of the time", "most of the industries" (Περιγράφει το WHAT)
Μεθοδολογία (methodology) που περιγράφει βήμα βήμα το τι πρέπει να κάνεις για να φέρεις εις πέρας ένα έργο (Περιγράφει το HOW)
Αρχιτεκτονική (Architecture): 5 Process Groups
10 Knowledge Areas
49 processes με ITTOs για κάθε process
6 Variables involved in any project
7 Principles
7 Processes
7 Themes
Guidance on Tailoring
Templates
Roles & Responsibilities
Διαφοροποίηση (Differentiator): Περιγραφική (Descriptive) Συνταγή (Prescriptive)
Περιγραφή Ρόλων (Responsibilities): Project Manager
Sponsor
Project Management Team
Project Board (Executive, Senior User, Senior Supplier)
Project Assurance
User Assurance
Supplier Assurance
Team Managers
Project Manager
Project Support
Τεχνικές (Techniques): Για κάθε process περιγράφονται αναλυτικά τα INPUTS, OUTPOUS, Tools and Techniques Δεν περιγράφονται Techniques και οι χρήστες αποφασίζουν για την χρήση τους
Κλιμακούμενη (Scalable): ΝΑΙ ΝΑΙ
INTEGRATION MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 5 - Project Intgration Management) ΝΑΙ (κεφάλαια 17 και 19)
SCOPE MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 5 - Project Scope Management) ΟΧΙ
SCHEDULE MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 6 - Project Schedule Management) ΟΧΙ (μόνο high level)
COST MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 7 - Project Cost Management) ΟΧΙ
COST MANAGEMENT: Earned Value Management: ΝΑΙ (Κεφάλαιο 7 - Project Cost Management) ΟΧΙ
QUALITY MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 8 - Project Quality Management) ΝΑΙ (κεφάλαιο 8 - μόνο high level)
RESOURCE MANAGEMENT NAI (Κεφάλαιο 9 - Project Resources Management) ΟΧΙ
COMMUNICATIONS MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 10 - Project Communications Management) ΝΑΙ (κεφάλαιο 12 - highlight and checkpoint reports μόνο)
RISK MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 11 - Project Risk Management) ΝΑΙ (κεφάλαιο 10)
PROCUREMENT MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 12 - Project Procurement Management) ΟΧΙ
STAKEHOLDERS MANAGEMENT ΝΑΙ (Κεφάλαιο 13 - Stakeholder Management) ΟΧΙ
Templates & Contents of the Project Management Deliverables: Περιγράφονται περιληπτικά τα 18 Project Management Plans και αναφέρονται τα 33 Project Documents. Αναλυτική περιγραφή όλων των εγγράφων υπάρχει ξεχωριστά στο A Project Manager’s Book of Forms by Cynthia Stackpole ΝΑΙ. Περιγράφονται αναλυτικά τα διαφορετικά Templates στο Appendix A (26 management products)
Οδηγίες προς τον Project Manager από τον Sponsor και/ή το Management: Οδηγίες στην αρχή του έργου δια μέσου του Project Charter και στην περίπτωση θεμάτων που άπτονται αλλαγών του Project Charter Το process "Directing a Project" είναι αφιερωμένο στο Project Board που έλεγχει πλήρως τον Project Manager και το έργο δίδοντας συνεχώς οδηγίες και εγκρίσεις και κάνοντας 'management by exception'.
Business Case: Ένα νέο project ξεκινά με: Agreement, Business Case ή Project Statement of Work Ένα νέο project ξεκινά μόνο με approved Business Case
Οδηγίες προσαρμογής (Tailoring): ΟΧΙ (αλλά σαν framework γίνεται customized από το project management team) ΝΑΙ (Κεφάλαιο 4 - Tailoring and Adopting PRINCE2®)
Pre-Project: Περιγράφονται τεχνικές για Project Selection Αναλυτικές περιγραφές για το πως θα ξεκινήσουμε ένα Project (το process 'Starting Up a Project' είναι αφιερωμένο στην ωριμότητα του έργου)
Post-Project: ΝΑΙ (Δημιουργείται το Benefits Management Plan) ΝΑΙ (Δημιουργείται το Benefits Review Plan)

Accreditation

Κριτήρια Πιστοποίησης PMP® PRINCE2®
Governing Body: PMI, USA APMG, UK
Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά κέντρα: ΝΑΙ - PMI R.E.P. ΝΑΙ - PRINCE2® ATO
Εισαγωγική Πιστοποίηση: CAPM® PRINCE2® Foundation
Απαιτήσεις Εισαγωγικής Πιστοποίησης: 23 hours of Contact  Training
ή
1500 hours of experience
ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Επαγγελματική Πιστοποίηση: PMP® PRINCE2® Practitioner
Απαιτήσεις Εισαγωγικής Πιστοποίησης: 35 ώρες εκπαίδευσης σε Project Management
36 μήνες εμπειρίας σε Project Management τα τελευταία 8 έτη
Πανεπιστημιακό Πτυχίο (χωρίς πτυχίο απαιτούνται 60 μήνες)
Απαιτείται το PRINCE2® Foundation
Προαπαιτούμενα για υποβολή αίτησης: PMI application approval Να έχει περάσει με επιτυχία του PRINCE2® Foundation
Είναι open book η εξέταση: ΟΧΙ ΝΑΙ (PRINCE2® manual only)
Μορφή εξέτασης: Online (Computer based) Online (Computer based)
Ποιός διενεργεί την εξέταση: https://home.pearson-vue.com
www.peoplecert.org
Εξαταστικά κέντρα στην Ελλάδα: Δύο στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη Από το σπίτι ή το γραφείο
Συχνότητα εξετάσεων: Καθημερινά 24x7
Διάρκεια: 230 λεπτά 2.5 ώρες
Ερωτήσεις: 180 ερωτήσεις σε 3 slots των 60 ερωτήσεων το κάθε slot
Foundation: 60 ερωτήσεις
Practitioner: 68 ερωτήσεις
Pattern: Multiple Choice (το 90% είναι situational ερωτήσεις) Multiple Choice
Αποτελέσματα εξέτασης: Αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης Αμέσως μετά το τέλος της εξέτασης
Ισχύς πιστοποίησης: 3 έτη 3 έτη
Επαναπιστοποίηση μετά την λήξη: Απαιτείτει συλλογή 60 PDU’s στην διάρκεια των 3 ετών Επανεξέταση μετά από 3 χρόνια ή 60 πιστωτικές μονάδες (CPDs)
Official Information: PMP® Handbook PRINCE2® Qualifications Scheme
Official Exam Reference: PMBOK® Guide Sixth Edition Managing Successful Projects PRINCE2® 2017 Edition
Official Website: http://www.pmi.org http://www.axelos.com

Συμπεράσματα

PMP® & PRINCE2® are both recognized and respected across the world. Doing PMP® helps in developing the project management skills whereas PRINCE2® helps in understanding more from the project point of view. Whilst PMP® is recognized more in the US and US dominant countries, PRINCE2® is recognized in the British and their influenced countries. Having both definitely compliments and improves the marketability of a project manager! 12PM Consulting offers both PRINCE2® e-Learning and instructor led classroom training and PMI exam preparation for the East African Project Management Market.