Εκπαίδευση + πιστοποίηση: Disciplined Agile Scrum Master (DASM / DASSM) - AGILE PMI-ACP (48h)


  • Έναρξη κάθε μήνα
  • SFC, SMAC, PSM I, DASM, DASSM, PMI-ACP
  • 10 απογεύματα
  • 48 ΩΡΕΣ VIRTUAL workshop με WebEx