Προσωπική Αποδοτικότητα και Επικοινωνία

Η ITEC-Consulting  σε συνεργασία με την εταιρεία STA-Spiros Trivolis & Associates Ltd (Licensee for Insights Learning & Development Ltd), διοργανώνει ένα σεμινάριο Προσωπικής Αποδοτικότητας και Επικοινωνίας την Πέμπτη 25/04/2013, διάρκειας 8 ωρών (09:00 – 17:00) στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel – Λ. Αλεξάνδρας 10 - Αθήνα  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους Project Managers που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στην διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων ώστε να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά με τους συνεργάτες τους, προμηθευτές και χρηματοδότες των έργων για τα οποία έχουν την ευθύνη.

Σύμφωνα με το Appendix G: Interpersonal Skills του «A Guide to the Project Management Body of Knowledge»:
  • «Οι Project Managers επιτυγχάνουν την ολοκλήρωση του έργου με την βοήθεια της ομάδας τους καθώς και άλλων προσώπων που εμπλέκονται είτε στην υλοποίηση είτε στις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του έργου. Οι αποτελεσματικοί Project Managers διαθέτουν δεξιότητες τεχνικές, διαπροσωπικών σχέσεων και αντίληψης που τους βοηθούν να αναλύουν καταστάσεις και να επικοινωνούν με τον κατάλληλο τρόπο.»

Εστιάζοντας σε αυτό το σημείο, στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα:
  • κατανοήσουν το ρόλο που παίζει η αντίληψη στις διαπροσωπικές σχέσεις.
  • αναγνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών ανθρώπινων συμπεριφορών.
  • κατανοήσουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της προσωπικότητας τους και πώς αυτά μπορούν να επηρεάζουν τις σχέσεις με τους άλλους.
  • γνωρίσουν μία εύκολα κατανοητή μεθοδολογία που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν καλύτερα τη δική τους προσωπικότητα και των άλλων και να προσαρμόζουν την προσέγγιση και επικοινωνία τους ανάλογα.
  • αποκτήσουν ένα εργαλείο, την Προσωπική Έκθεση Discovery(*), που περιγράφει μεταξύ άλλων, τα δυνατά τους σημεία, αδυναμίες και προτάσεις για βελτίωση και προσωπική ανάπτυξη.

Παρατήρηση

  • (*): για την δημιουργία της Έκθεσης, ο κάθε συμμετέχων συμπληρώνει, μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου που θα του γνωστοποιηθεί με την εγγραφή του, ένα ερωτηματολόγιο 25 πλαισίων, θα την παραλάβει δε, κατά την διάρκεια του σεμιναρίου. Δείγμα της Προσωπικής Έκθεσης μπορεί κανείς να δει στην διεύθυνση: http://www.sta.com.gr/services/personal-development.html.

Το σεμινάριο διεξάγεται από εισηγητή εκπαιδευμένο και Πιστοποιημένο Εισηγητή- Insights Accredited Practitioner.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ και ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε της ημερομηνίες και το κόστος!!!

τηλ. 210-61.000.61

Συμπληρώστε τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ σας στην επόμενη φόρμα [12PM.2024]:Όνομα--> *
Επώνυμο-->
Διεύθυνση--> *
Τηλέφωνο επικοινωνίας--> *
Fax--> 
E-mail--> *
Τα σχόλια σας--> 


Τα πεδία με τον αστερίσκο ( * ) είναι υποχρεωτικά!!!
Για να ολοκληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα.